Tổng hợp các từ vựng về sức khỏe trong tiêng anh

pantado1

New member
Tham gia
13/8/21
Bài viết
7
Điểm
1
Sức khỏe vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Hãy cùng tôi tìm hiểu và liệt kê các từ vựng tiếng anh liên quan đến các chủ đề về sức khỏe trong tiếng anh nhé

Từ vựng tiếng Anh về triệu chứng bệnh

 • Fever /ˈfiːvɚ/ Sốt
 • Cough /kɔf/ Ho
 • Hurt/pain /hɜːt/pān/ Đau
 • Swollen /ˈswoʊlən/ Bị sưng
 • Pus /pʌs/ Mủ
 • Graze /Greiz/ Trầy xước da
 • Headache /ˈhɛdeɪk/ Đau đầu
 • Insomnia /ɪnˈsɑːmniə/ Bị mất ngủ
 • Rash /ræʃ/ Phát ban
 • Black eye /blæk aɪ/ Thâm mắt
 • Bruise /bruːz/ Vết thâm
 • Constipation /ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/ Táo bón
 • Diarrhea /ˌdaɪəˈriːə/ Ỉa chảy
 • Sore eyes /’so:r ais/ Đau mắt
 • Runny nose /rʌniɳ nəʊz/ Sổ mũi
 • Sniffle /sniflz/ Sổ mũi
 • Sneeze /sni:z/ Hắt hơi
 • Bad breath /bæd breθ/ Hôi miệng
 • Earache /’iəreik/ Đau tai
 • Nausea /’nɔ:sjə/ Chứng buồn nôn
 • Tired, Sleepy /ˈtaɪərd/, /ˈsliːpi/ Mệt mỏi, buồn ngủ
 • To vomit /ˈvɑːmɪt / Bị nôn mửa
 • Swelling /ˈswelɪŋ/ Sưng tấy
 • Bleeding /ˈbliːdɪŋ/ Chảy máu
 • Blister /ˈblɪstər/ Phồng rộp
 • Chuột rút cơ /ˈmʌsl kræmp/ Chuột rút cơ
 • Eating disorder /ˈiːtɪŋ dɪsˈɔːrdər/ Rối loạn ăn uống
>> Mời bạn quan tâm: có nên học tiếng anh giao tiếp trực tuyến

Từ vựng tiếng Anh về tên các loại bệnh

 • Asthma /ˈæzmə/ Hen, suyễn
 • Backache /ˈbækeɪk bəʊn/ Bệnh đau lưng
 • Boil /bɔɪl/ Mụn nhọt
 • Broken (bone) /ˈbroʊkən/ Gãy (xương,…)
 • Flu /fluː/ Cúm
 • To catch a cold /tuː kætʃ ə kəʊld/ Bị dính cảm
 • Chill /tʃɪl/ Cảm lạnh
 • ill /ɪl/ Ốm
 • Fever virus /’fi:və ‘vaiərəs/ Sốt siêu vi
 • Allergy /ˈælərdʒi/ Dị ứng
 • Paralysed /ˈpærəlaɪz/ Bị liệt
 • Infected /in’dʤekʃn/ Nhiễm trùng
 • Inflamed /ɪnˈfleɪmd/ Bị viêm
 • Gout /ɡaʊt/ Bệnh Gút
 • Hepatitis /ˌhepəˈtaɪtɪs/ Viêm gan
 • Lump /lʌmp/ U bướu
 • Insect bite /ˈɪn.sekt baɪt/ Côn trùng đốt
 • Headache /ˈhed.eɪk/ Đau đầu
 • Stomachache /ˈstʌmək-eɪk/ Đau dạ dày
 • Toothache /ˈtuːθ.eɪk/ Đau răng
 • High blood pressure /haɪ blʌd ˈpreʃ.əʳ/ Cao huyết áp
 • Sore throat /sɔːʳ θrəʊt/ Viêm họng
 • Sprain /spreɪn/ Bong gân
 • Burn /bɜːn/ Bỏng
 • Malaria /məˈleriə/ Sốt rét
 • Scabies /ˈskeɪbiːz/ Bệnh ghẻ
 • Smallpox /ˈsmɔːlpɑːks/ Bệnh đậu mùa
 • Heart attack /hɑːrt əˈtæk/ Nhồi máu cơ tim
 • Tuberculosis /tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs/ Bệnh lao
 • Diabetes /,daiə’bi:tiz/ Bệnh tiểu đường
 • Acne /’ækni/ Mụn trứng cá
 • Skin-disease /skɪn dɪˈziːz/ Bệnh ngoài da
 • Cancer /ˈkænsər/ Bệnh ung thư
 • Pneumonia /nuːˈmoʊniə/ Viêm phổi
 • Chicken pox /ˈtʃɪkɪn pɑːks/ Bệnh thủy đậu
 • Depression /dɪˈpreʃn/ Suy nhược cơ thể/ trầm cảm
 • Food poisoning /fuːd ˈpɔɪzənɪŋ/ Ngộ độc thực phẩm
 • Low blood pressure /loʊ blʌd ˈpreʃər/ Huyết áp thấp
 • Hypertension /ˌhaɪ.pəˈten.ʃən/ Huyết áp cao
 • Lung cancer /lʌŋ ˈkænsər/ Ung thư phổi
 • Measles /ˈmiːzlz/ Bệnh sởi
 • Migraine /ˈmaɪɡreɪn/ Bệnh đau nửa đầu
 • Mumps /mʌmps/ Bệnh quai bị
 • Rheumatism /ˈruːmətɪzəm/ Bệnh thấp khớp
>> Mời bạn tham khảo: Học tiếng anh với người nước ngoài

Từ vựng tiếng Anh về thuốc, đồ dùng và dụng cụ y tế


 • Bandage /ˈbændɪdʒ/ Băng
 • Bed rest /bed rest/ Giường bệnh
 • Cast /kɑːst/ Bó bột
 • Drill /dɹɪɫ/ Máy khoan
 • Needle /ˈniː.dl/ Kim khâu
 • Wheelchair /ˈwiːltʃer/ Xe lăn
 • Stretcher /ˈstrɛtʃə/ Cái cáng
 • Stethoscope /ˈstɛθəsˌkoʊp/ Ống nghe
 • Gauze pads /ɡɔːz pæd/ Miếng gạc
 • Medicine /ˈmɛd.sən/ Thuốc
 • Antibiotics /ˌæntibaɪˈɑːtɪk/ Kháng sinh
 • Syringe /sɪˈrɪndʒ/ Ống tiêm
 • Pill /pɪl/ Thuốc con nhộng
 • Tablet /ˈtæblət/ Thuốc viên
 • Poison /ˈpɔɪz(ə)n/ Thuốc độc
 • Anaesthetic /ˌænəsˈθetɪk/ Thuốc gây tê
 • Medical insurance: Bảo hiểm y tế
Từ vựng tiếng Anh về bệnh viện

 • Doctor/ˈdɒk.tə/Bác sĩ
 • Anaesthetist/ə´ni:sθətist/Bác sĩ gây tê
 • Consultant/kənˈsʌltənt/Bác sĩ tư vấn
 • General practitioner/ˌdʒenrəl prækˈtɪʃənər/Bác sĩ đa khoa
 • Surgeon/’sə:dʤən/Bác sĩ phẫu thuật
 • Nurse/nɜːs/Y tá
 • Patient/peɪʃnt/Bệnh nhân
 • Gynecologist /ˌɡaɪ.nəˈkɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ sản phụ khoa
 • Radiographer /ˌreɪ.diˈɒɡ.rə.fər/Nhân viên chụp X quang
 • Physician /fɪˈzɪʃ.ən/Y Sĩ
 • Hospital/ˈhɒspɪtl/Bệnh viện
 • Operating theatre /ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋ ˌθɪə.tər/Phòng mổ
 • Ward/wɔ:d/Buồng bệnh
 • Waiting room /ˈweɪ.tɪŋ ˌruːm/Phòng chờ
Các từ vựng tiếng Anh khác liên quan đến bệnh

 • Disease /dɪˈziːz/ Bệnh
 • Blind /blaɪnd/ Mù
 • Deaf /def/ Điếc
 • Disabled /dɪsˈeɪbld/ Khuyết tật
 • Pregnant /ˈpɹɛɡnənt/ Có thai
 • To give birth / tu: ɡɪv bɜːθ/ Sinh nở
 • Scar /skɑːr/ Sẹo
 • Stitches /stɪtʃ/ Mũi khâu
 • Wound /wuːnd/ Vết thương
 • Splint /splɪnt/ Nẹp (xương)
 • Injury /ˈɪndʒəɹi/ Thương vong
 • Blood pressure /ˈblʌd ˌpreʃ.ər/ Huyết áp
 • Blood sample /blʌd ˈsɑːm.pəl/ Mẫu máu
 • Prescription /pris’kripʃn/ Kê đơn thuốc
 • Pulse /pʌls/ Nhịp tim
 • Temperature /ˈtemprətʃər/ Nhiệt độ
 • X ray /ˈeks.reɪ/ X Quang
 • Operation /ˌɑːpəˈɹeɪʃən/ Phẫu thuật
 • Physiotherapy /ˌfɪzioʊˈθerəpi/ Vật lý trị liệu
 • Injection /in’dʤekʃn/ Tiêm
 • Surgery /ˈsɜːdʒəri/ Ca phẫu thuật
 • Vaccination /væk.sɪˈneɪʃən/ Tiêm chủng vắc-xin
 • Drip /drɪp/ Truyền thuốc

Mong rằng những từ vựng trên giúp bạn có thêm nhiều kiến thức về tiếng anh hơn. Chúc bạn thành công