Màn Hình Samsung 24 Inch

  • Thread starter vtcuongthinh
  • Ngày gửi
V

vtcuongthinh

Guest
Về hơn chục cái màn hình máy tính Samsung 24 inch mã 24B240. Chân cẳng đầy đủ, sạch đẹp ko lỗi.
Lh : 0975.456730