F2816 V2: Lte Ip Modem

  • Thread starter BKAII
  • Ngày gửi
B

BKAII

Guest

[IMG]


F2816 V2
LTE IP MODEM của hãng Four-Faith hiện đang được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. F2816 V2 được thiết theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông minh, hệ thống kiểm...

F2816 V2: Lte Ip Modem