kythuatvatlieu.com's latest activity

  • K
    kythuatvatlieu.com đã đăng chủ đề mới.
    Nhiệt luyện là công nghệ nung nóng kim loại, hợp kim đến nhiệt độ xác định, giữ nhiệt tại đó một thời gian thích hợp rồi sau đó làm...